Pracownicy

Zdjęcie grupowe

Pracownicy Katedry i Zakładu aktualnie zatrudnieni:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. Błażej Rubiś, prof. UM Kierownik Katedry i Zakładu - blazejr@ump.edu.pl

prof. dr hab. Maria Rybczyńska, mrybczyn@ump.edu.pl

dr n. farm. Natalia Lisiak, nlisiak@ump.edu.pl

dr n. farm. Anna Paszel-Jaworska, apaszel@ump.edu.pl

dr n. farm. Ewa Totoń, etoton@ump.edu.pl

mgr anal. med. Hanna Hołysz, hannak@ump.edu.pl

mgr anal. med. Aleksandra Romaniuk, aromaniuk@ump.edu.pl

 

Pracownicy administracyjni:

starszy specjalista mgr biol. Izabela Rutkowska, irutkow@ump.edu.pl

 

Pracownicy obsługi

pomoc laboratoryjna Barbara Lorenc