Pracownicy

Pracownicy Katedry i Zakładu aktualnie zatrudnieni:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr hab. Błażej Rubiś (2005-), Kierownik Katedry i Zakładu - blazejr@ump.edu.pl

prof. dr hab. Maria Rybczyńska (1970-), mrybczyn@ump.edu.pl

dr n. farm. Natalia Lisiak (2007-), nlisiak@ump.edu.pl

dr n. farm. Anna Paszel-Jaworska (2003-), apaszel@ump.edu.pl

dr n. farm. Ewa Totoń (2001-), etoton@ump.edu.pl

mgr anal. med. Hanna Hołysz (2008-), hannak@ump.edu.pl

mgr anal. med. Natalia Lipińska (2015-), nlipinska@ump.edu.pl

mgr anal. med. Aleksandra Romaniuk (2012-), aromaniuk@ump.edu.pl

 

Pracownicy administracyjni:

specjalista mgr biol. Izabela Rutkowska (2009-), irutkow@ump.edu.pl

 

Pracownicy obsługi

pomoc laboratoryjna Irena Krakowiak (2005-),