Pracownicy

Zdjęcie grupowe

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 

Prof. dr hab. Błażej Rubiś, Kierownik Katedry i Zakładu, blazejr@ump.edu.pl

dr hab. n. farm. Ewa Totoń, etoton@ump.edu.pl

dr n. farm. Natalia Lisiak, nlisiak@ump.edu.pl

dr n. farm. Anna Paszel-Jaworska, apaszel@ump.edu.pl

dr n. farm. Aleksandra Romaniuk-Drapała, aromaniuk@ump.edu.pl

dr n. biol. Magdalena Taube, magdalena.taube@ump.edu.pl

 

Pracownicy administracyjni:

mgr biol. Izabela Rutkowska, irutkow@ump.edu.pl

 

Pracownicy techniczni:

inż. Anna Mizielska, amizielska@ump.edu.pl

 

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Maria Rybczyńska, mrybczyn@ump.edu.pl