< Cofnij

Zmiana trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i regulaminów w Katedrze Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zmianie ulega tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz ich regulaminy. Ćwiczenia realizowane przez Katedrę Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej będą odbywały się w ramach platformy TEAMS, aż do odwołania. W związku z brakiem możliwości przeprowadzania sprawdzianów wejściowych lub wyjściowych nie będą one stanowiły elementu zajęć. W miarę możliwości część ćwiczeń w formie praktycznej odbędzie się po okresie epidemii, w uzgodnionym wcześniej terminie.