< Cofnij

"Za pan-brat" z laboratorium!

W dniu 23 maja 2017 roku w ramach akcji „Co licealista wie o laboratorium?” organizowanej we współpracy z Poznańskim Towarzystwem Studentów Medycyny Laboratoryjnej, do Katedry Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej (KCKDM) Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przybyło 25 licealistów z Leszna, reprezentujących I Liceum Ogólnokształcące i III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego.

Licealiści uczestniczyli w zajęciach seminaryjno-praktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego, dra hab. Błażeja Rubisia i dr Ewę Totoń. Licealiści wysłuchali krótkiej prelekcji na temat chorób cywilizacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem cukrzycy. W ramach zajęć praktycznych zapoznali się z zasadami prawidłowego pipetowania z wykorzystaniem automatycznych, jednokanałowych pipet oraz samodzielnie wykonali oznaczenie poziomu glukozy metodą oksydazową w materiale biologicznym. Wspólnie z prowadzącymi zajęcia interpretowali uzyskane wyniki poziomu glukozy w kontekście patologii cukrzycy.

Dodatkowo licealiści mieli możliwość zapoznania się z zawodem naukowca w ramach lekcji pokazowej przeprowadzonej w Pracowni Hodowli Tkankowej KCKDM. Tematyka tych zajęć obejmowała zarówno metody stosowane w hodowlach in vitro komórek prawidłowych i nowotworowych, jak również techniki biologii molekularnej. Zajęcia te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i wywołały duży entuzjazm wśród licealistów.


Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie