< Cofnij

II spotkanie w ramach kampanii "Co licealista wie o laboratorium?"

Już po raz drugi w progach naszej Katedry miała miejsce akcja współorganizowana ze studentami Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej pt: „Za pan-brat z laboratorium!” Na spotkanie, które odbyło się w dniu 28.03.2018 roku, przybyło 26 licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu oraz 15 reprezentujących I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Byli to uczniowie uczęszczający do klas maturalnych bezpośrednio zainteresowani studiowaniem na naszej Alma Mater.

Podobnie jak w ubiegłym roku w ramach tego spotkania licealiści uczestniczyli w zajęciach seminaryjno-praktycznych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich naszej Katedry dra hab. Błażeja Rubisia i dr Ewę Totoń. Licealiści wysłuchali krótkiej prelekcji na temat zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku. W trakcie warsztatów laboratoryjnych przeszli kurs obsługi jednokanałowych, automatycznych pipet i zapoznali się z zasadami prawidłowego pipetowania. Dodatkowo wykonali samodzielnie oznaczenie poziomu glukozy w materiale biologicznym. Największą atrakcją była dla nich lekcja pokazowa przeprowadzona w Pracowni Hodowli Tkankowej naszej Katedry w trakcie, której zapoznali się z metodami stosowanymi w hodowlach in vitro komórek prawidłowych i nowotworowych, jak również z technikami biologii molekularnej.