< Cofnij

X Spotkanie Młodych z Nauką

Dnia 27 kwietnia odbędzie się już 10, jubileuszowe Spotkanie Młodych z Nauką w ramach konferencji naukowej organizowanej przez SKN Biosfera.

Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektora UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Lucjusza Zaprutko.

Konferencja ma charakter otwarty i jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między młodymi naukowcami oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego z całego kraju. Najliczniejszą grupę uczestników konferencji stanowią młodzi naukowcy, studenci prowadzący badania w ramach działalności kół naukowych oraz przygotowujący swoje prace magisterskie i doktorskie.

Plakat