< Cofnij

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

W konkursie w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Studenckie Koło Naukowe „Biosfera” przy Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej uzyskało dofinansowanie projektu:

Określenie profilu miRNA jako elementu diagnostyki i terapii w chorobach nowotworowych  (70 000,00 zł)