< Cofnij

Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu

Spotkania Młodych z Nauką organizowane przez SKN "Biosfera" cieszą się niesłabnącą popularnością od kilku lat. W tym roku były jednak wyjątkowe, ponieważ organizowane były razem z Poznańskim Towarzystwem Studentów Medycyny Laboratoryjnej. IX edycja Wykładów Otwartych, która odbyła się dnia 7 kwietnia 2018 r. w Collegium Anatomicum Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgromadziła ok. 200 uczestników, a swoje prace zaprezentowało 19 młodych adeptów nauki. Wśród uczestników czynnych znalazły się osoby z Poznania, jak i z Wrocławia, Szczecina, Sosnowca, Białegostoku oraz Katowic.

Gościem tegorocznej edycji konferencji był Pan prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak, który na co dzień pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan Profesor wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem "Marihuana za i przeciw", podczas którego dowiedzieliśmy się wiele na temat leczniczej marihuany.

Zgodnie z ideą przyświecającą organizacji Spotkań Młodych z Nauką najliczniejszą grupę uczestników stanowili młodzi naukowcy prowadzący badania w ramach działalności kół naukowych oraz przygotowujący swoje prace magisterskie oraz doktorskie.

W tym roku po raz pierwszy konferencja została podzielona na dwie sesje: Biologii Molekularnej oraz Diagnostyczną. Uczestnicy mieli możliwość prezentacji swoich prac w formie 5-minutowych krótkich doniesień ustnych oraz dłuższych 15-minutowych prezentacji.

Komisja Konkursowa w sesji Biologii Molekularnej przyznała nagrody ufundowane przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne dla autorów najlepszych wystąpień:

I miejsce Natalia Mazurkiewicz (Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) z pracą

Porównanie metod wprowadzania modyfikacji genetycznych in vitro w badaniach nad ksenotransplantacjami,

II miejsce Joanna Bujak (Katedra i Zakład Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie) z pracą

Zastosowanie decytabiny w leczeniu Rhabdomyosarcoma

III miejsce Dominik Kobylarek (Katedra Immunologii Klinicznej Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) z pracą

Określanie profilu ekspresji wybranych mikroRNA w wysiękach opłucnowych towarzyszących niedrobnokomórkowemu rakowi płuc, czyli o obiecujących biomarkerach współczesnej onkologii.

Nagrodę przyznaną przez publiczność w tej sesji zdobył laureat III miejsca – Dominik Kobylarek.

Komisja przyznała nagrody ufundowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej dla:

I miejsce Maciej Janiec (Zakład Patomorfologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) zaprezentowana praca:

Ocena ekspresji białka Claudin-4 w preparatach tkankowych pacjentów chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

II miejsce Agnieszka Magdalena Frankowska (Uniwersytet medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) zaprezentowana praca: Zagrożenia związane z użytkowaniem syntetycznych kannabinoidów,

III miejsce Wiktoria Nicole Białek, Andra Weronika Musiolik i Kinga Stefania Tomaszewska (Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) zaprezentowana praca: Wiedza kobiet o poronieniach nawykowych.

Nagrodę publiczności w tej sesji zdobył laureat I miejsca – Maciej Janiec.

Co więcej firma PZ HTL LabSolutions ufundowała nagrodę specjalną – pipetę automatyczną, którą zdobyła Marlena Rakicka (Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) za pracę Nowa metoda identyfikacji polimorfizmu genu CYP2C19*17 u pacjentów leczonych klopidogrelem.

Nie zabrakło również niespodzianki dla uczestników biernych, wśród których została rozlosowany podarunek od firmy Roche Diagnostics Polska – najnowszego wydania Diagnostyki Laboratoryjnej autorstwa Aldony Dembińskiej-Kieć!

Konferencja organizowana przez Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny laboratoryjnej oraz SKN "Biosfera" stała się wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci młodych naukowców jako miejsce twórczej wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi ambitnymi studentami z różnych ośrodków naukowych z całej Polski.