< Cofnij

KOMUNIKAT STUDENCI kierunku Analityka medyczna WF i kierunku Biotechnologia medyczna WM

W zakładce "materiały dydaktyczne" na platformie Wisus w zakładce AKSON dostępny jest materiał z wykładów i seminariów uwzględniający zajęcia e-learningowe w najbliższym okresie.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami umieszczanymi za pośrednictwem systemu AKSON oraz wysyłanymi drogą mailową. Ze względu na dynamiczną sytuację harmonogram może ulec dalszej zmianie.

Istnieje możliwość konsultacji mailowej lub telefonicznej z wykładowcą.

Biologia molekularna – dr hab. Błażej Rubiś, prof. UMP – blzejr@ump.edu.pl, dyżur telefoniczny – piątek 1000-1200 (tel. 504026170)

Chemia kliniczna – dr hab. Ewa Totoń – etoton@ump.edu.pl, dyżur telefoniczny – piątek 800-930 (tel. 504724489)

Praktyczna nauka zawodu z przedmiotu chemia kliniczna - dr hab. Ewa Totoń – etoton@ump.edu.pl, dyżur telefoniczny – czwartek  800-930 (tel. 504724489)

Biochemia kliniczna – dr Natalia Lisiak – nlisiak@ump.edu.pl. dyżur telefoniczny – wtorek 800 -930 (tel. 662068566)

Praktyki zawodowe IV r. kier. Analityka medyczna - Opiekun praktyk dr Anna Paszel-Jaworska – apaszel@ump.edu.pl  (tel. 608477745)

Studentów, którzy w tym czasie mieli przedstawiać swoje prezentacje, proszę o przesłanie tych prezentacji drogą mailową. Zostaną one również ocenione.

 

Ćwiczenia będą zrealizowane w terminie późniejszym, w uzgodnieniu z Dziekanem właściwego Wydziału.

 

Prace magisterskie - obecnie zawieszone – będą kontynuowane po wznowieniu zajęć na Uczelni.