< Cofnij

III spotkanie w ramach kampanii „Co licealista wie o laboratorium?”.

III spotkanie w ramach kampanii „Co licealista wie o laboratorium?”.

Wzorem lat ubiegłych w bieżącym roku w naszej Katedrze miała miejsce akcja współorganizowana ze studentami reprezentującymi Studenckie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej UMP pt.: „Za pan-brat z laboratorium!” Spotkanie odbyło się w dwóch turach, w dniach 13 i 14.06.2019 r. W tym roku gościliśmy łącznie 50 licealistów z Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie. Byli to uczniowie uczęszczający do pierwszej i drugiej klasy.

Licealiści uczestniczyli w zajęciach seminaryjno-praktycznych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich naszej Katedry dr Natalię Lisiak i dr Ewę Totoń. W ramach wykładu licealiści wysłuchali prelekcji na temat zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Natomiast w trakcie warsztatów zapoznali się z zasadami prawidłowego pipetowania oraz z obsługą jednokanałowych, automatycznych pipet. Dodatkowo wykonali samodzielnie oznaczenie poziomu glukozy w materiale biologicznym. Niezmiennie największą atrakcją przygotowaną przez zespół prowadzący zajęcia była lekcja pokazowa przeprowadzona w Pracowni Hodowli Tkankowej naszej Katedry, w trakcie której licealiści zapoznali się z metodami stosowanymi w hodowlach in vitro komórek prawidłowych i nowotworowych, jak również z technikami biologii molekularnej.