< Cofnij

Dr Aleksandra Romaniuk-Drapała laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów

Z radością informujemy, że laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2022 za rok 2021 w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska (nauki farmaceutyczne) została Dr Aleksandra Romaniuk-Drapała.

Tytuł rozprawy: Badanie efektu modulacji telomerazy w warunkach in vitro na ścieżki związane z procesami proliferacji i adhezji w komórkach raka piersi linii MCF7 i MDA-MB-231, UMP.

Praca, której promotorem był prof. dr hab. Błażej Rubiś, była realizowana w Katedrze Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej.

Nagroda została przyznana za opracowanie nowatorskich rozwiązań w badaniach nad poszukiwaniem i identyfikacją nowych celów molekularnych dla terapii celowanej u pacjentów z chorobą nowotworową opartych na próbie wyjaśnienia w jaki sposób ekspresja i aktywność telomerazy, swoistego markera komórek nowotworowych, wpływa na zdolność komórek nowotworowych do przerzutowania, co jest bezpośrednio związane z mechanizmami inwazyjności i migracji komórek nowotworowych.