< Cofnij

11 Spotkanie Młodych z Nauką w ramach konferencji naukowej organizowanej przez SKN Biosfera

Dnia 15 kwietnia odbyło się już 11 Spotkanie Młodych z Nauką w ramach konferencji naukowej organizowanej przez SKN Biosfera.

Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Anna Jelińska, Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek oraz Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między młodymi naukowcami oraz nawiązania kontaktów z przedstawicielami środowiska naukowego z całego kraju. Najliczniejszą grupę uczestników konferencji stanowili młodzi naukowcy i studenci prowadzący badania w ramach działalności kół naukowych.

Konferencję uświetniły wystąpienia zaproszonych gości i sponsorów, przedstawicieli firm Roche, IKA, Bioanalytic, Immuniq, Merck, Epro i Carl Zeiss.

Wykłady wygłosili prof. Marcin Nowotny oraz prof. Małgorzata Borowiak.

Wydarzenie zostało wsparte przez Dyrektora dr Pawła Uruskiego i Prorektora Prof. Michała Nowickiego.