Wyposażenie

NAZWA: OPIS: ZDJĘCIE:
1. Darkroom Aparat umożliwia wizualizację barwników fluorescencyjnych i chemiluminescencji za pomocą chłodzonej i czułej kamery  Zdjęcie
2. Inkubator Hera Zapewnia optymalne warunki wzrostu dla hodowli pierwotnych i wtórnych podczas badań farmakogenetycznych i farmakogenetycznych z uwzględnieniem metabolzimu leków i identyfikacji punktów uchwytu

Zdjęcie

3. Inkubator Thermo Zapewnia optymalne warunki wzrostu dla hodowli pierwotnych i wtórnych podczas badań farmakogenetycznych i farmakogenetycznych z uwzględnieniem metabolzimu leków i identyfikacji punktów uchwytu. Aparat umożliwia pracę w kontrolowanych warunkach stężenia tlenu.

 Zdjęcie

4. Komora Hera Urządzenie zapewnia możliwość pracy w warunkach aseptycznych klasy II.

Zdjęcia

5. LC 2 Aparat posiadający certyfikat IVD. Przeznaczony do analiz molekularnych typu PCR w czasie rzeczywistym, do oznaczania patogenów, ekspresji genów w układzie barwników niespecyficznych jak SybgGreen lub oligonukleotydów znaokowanych fluorochromami jak sondy typu TaqMan, HybProbe, Simple Probe.  Zdjęcie
6. LC96 Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych. Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach/stripach (po 8 probówek). Blok z opcją gradientu. Wzbudzenie: pojedyncza dioda LED; system detekcyjny: kamera CCD. Cztery kanały detekcji. System umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: barwnik interkalujący SYBR Green I, barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye, Sonda hydrolizująca typu TaqManR. Analiza ilościowa i jakościowa. Możliwość oceny bakteriemii, wiremii i ekspresji genu. Analiza High Resolution Melting (HRM)/Gene Scanning (analiza mutacji/SNP).

Zdjęcie

7. Mikroskop prosty Mikroskop Zeiss wyposażony w system wizualizacji fluorescencji m.in. zielonej GFP oraz czerwonej.

Zdjęcie

8. Spektrofotometr Mały, prostu ale wydajny spektrofotometr z zakresem pomiaru UV/VIS. Możliwość stosowania kuwet o pojemności do 1 ml oraz mikrokuweta umożliwiająca dokonywanie pomiarów w objętości 2ul. Predefiniowane zakresy fal pomiaru dla DNA, RNA i białek. Zdjęcie 
11. Termocykler gradientowy Bardzo szybki i powtarzalny termocykler gradientowy umożliwiający amplifikację DNA, odwrotną transkrypcje, RFLP itp.

Zdjęcie

12. Woda MQ Podstawowe wyposażenie laboratorium zapewniające wodę najwyższej jakości i czystości.  Zdjęcie
13. Zamrażarka niskotemperaturowa Niezbędne wyposażenie laboratorium zapewaniające stabilność warunków przechowywania materiału biologicznego. Urządzenie sprzężone z systemem UPS i centralką alarmową GSM.

Zdjęcie

14. Czytnik mikropłytek Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: absorbancji UV/Vis, fluorescencji, fluorescencji czasowo-rozdzielczej, luminescencji oraz AlphaScreen z termostatowaną komorą. Zdjęcie
15. Mikroskop odwrócony Mikroskop Zeiss wyposażony w system wizualizacji fluorescencji m.in. zielonej GFP oraz czerwonej i niebieskiej. Zdjęcie