Wyposażenie

NAZWA: OPIS: ZDJĘCIE:
1. Darkroom Aparat umożliwia wizualizację barwników fluorescencyjnych i chemiluminescencji za pomocą chłodzonej i czułej kamery  Zdjęcie
2. Inkubator Hera Zapewnia optymalne warunki wzrostu dla hodowli pierwotnych i wtórnych podczas badań farmakogenetycznych i farmakogenetycznych z uwzględnieniem metabolzimu leków i identyfikacji punktów uchwytu

Zdjęcie

3. Inkubator Thermo Zapewnia optymalne warunki wzrostu dla hodowli pierwotnych i wtórnych podczas badań farmakogenetycznych i farmakogenetycznych z uwzględnieniem metabolzimu leków i identyfikacji punktów uchwytu. Aparat umożliwia pracę w kontrolowanych warunkach stężenia tlenu.

 Zdjęcie

4. Komora Hera Urządzenie zapewnia możliwość pracy w warunkach aseptycznych klasy II.

Zdjęcia

5. LC 2 Aparat posiadający certyfikat IVD. Przeznaczony do analiz molekularnych typu PCR w czasie rzeczywistym, do oznaczania patogenów, ekspresji genów w układzie barwników niespecyficznych jak SybgGreen lub oligonukleotydów znaokowanych fluorochromami jak sondy typu TaqMan, HybProbe, Simple Probe.  Zdjęcie
6. LC96 Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych. Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach/stripach (po 8 probówek). Blok z opcją gradientu. Wzbudzenie: pojedyncza dioda LED; system detekcyjny: kamera CCD. Cztery kanały detekcji. System umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: barwnik interkalujący SYBR Green I, barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye, Sonda hydrolizująca typu TaqManR. Analiza ilościowa i jakościowa. Możliwość oceny bakteriemii, wiremii i ekspresji genu. Analiza High Resolution Melting (HRM)/Gene Scanning (analiza mutacji/SNP).

Zdjęcie

7. Metrolab Automatyczny analizator biochemiczny. Otwarty system odczynnikowy pozwalający przeprowadzić do 330 testów na godzinę. 48 miejsc na próbki pacjenta, 48 miejsc na odczynniki. 80 pozycji na talerzy reakcyjnym, kuwety jednorazowe. System prosty i łatwy w obsłudze. Zdjęcie
8. Mikroskop prosty Mikroskop Zeiss wyposażony w system wizualizacji fluorescencji m.in. zielonej GFP oraz czerwonej.

Zdjęcie

9. Spektrofotometr Mały, prostu ale wydajny spektrofotometr z zakresem pomiaru UV/VIS. Możliwość stosowania kuwet o pojemności do 1 ml oraz mikrokuweta umożliwiająca dokonywanie pomiarów w objętości 2ul. Predefiniowane zakresy fal pomiaru dla DNA, RNA i białek. Zdjęcie 
10. Termocykler gradientowy Bardzo szybki i powtarzalny termocykler gradientowy umożliwiający amplifikację DNA, odwrotną transkrypcje, RFLP itp.

Zdjęcie

11. Woda MQ Podstawowe wyposażenie laboratorium zapewniające wodę najwyższej jakości i czystości.  Zdjęcie
12. Zamrażarka niskotemperaturowa Niezbędne wyposażenie laboratorium zapewaniające stabilność warunków przechowywania materiału biologicznego. Urządzenie sprzężone z systemem UPS i centralką alarmową GSM.

Zdjęcie

13. Czytnik mikropłytek Wielofunkcyjny czytnik mikropłytek pracujący w trybach: absorbancji UV/Vis, fluorescencji, fluorescencji czasowo-rozdzielczej, luminescencji oraz AlphaScreen z termostatowaną komorą. Zdjęcie
14. Mikroskop odwrócony Mikroskop Zeiss wyposażony w system wizualizacji fluorescencji m.in. zielonej GFP oraz czerwonej i niebieskiej. Zdjęcie