Profil dydaktyczny

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne:

Na Wydziale Farmaceutycznym w ramach jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych dla kierunku Analityka Medyczna:

Na Wydziale Farmaceutycznym w ramach międzyuczelnianych studiów pierwszego stopnia - inżynierskie dla kierunku Inżynieria farmaceutyczna:

Na Wydziale Medycznym w ramach programu dwustopniowych studiów stacjonarnych dla kierunku Biotechnologia medyczna:

W Katedrze funkcjonuje koło naukowe „Biosfera” zrzeszające studentów Wydziału Farmaceutycznego, którego członkowie angażują się w działalność naukową oraz organizacyjną. Efektem tej działalności jest cykliczna konferencja Spotkania Młodych z Nauką.

Ponadto w Katedrze realizowane są prace magisterskie przez studentów Uniwersytetu Medycznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza.