Profil dydaktyczny

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne:

  1. na Wydziale Farmaceutycznym w ramach jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych dla kierunku Analityka medyczna:

Biologia molekularna na II roku studiów

Chemia kliniczna na III roku studiów

Diagnostyka izotopowa na IV roku studiów

Diagnostyka molekularna II rok studiów

w ramach miedzyuczelnianych studiów pierwszego stopnia - inzynierskie dla kierunku Inżynieria farmaceutyczna:

Biologia komórki I rok studiów

  1. na Wydziale Lekarskim II w ramach programu dwustopniowych studiów stacjonarnych dla kierunku Biotechnologia medyczna:

Biochemia kliniczna na II roku studiów (pierwszego stopnia)

Enzymy w biotechnologii na I roku studiów (drugiego stopnia)

 

W Katedrze możliwe jest odbywanie przez studentów Wydziału Farmaceutycznego zajęć fakultatywnych "Innowacyjne metody biologii molekularnej stosowane w diagnostyce medycznej"

Dla słuchaczy Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych realizowane są zajęcia dydaktyczne w zakresie Analityki Medycznej oraz Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego.

W Katedrze funkcjonuje koło naukowe „Biosfera” zrzeszające studentów Wydziału Farmaceutycznego, którego członkowie angażują się w działalność naukową oraz organizacyjną. Efektem tej działalności jest cykliczna konferencja Spotkania Młodych z Nauką.

Ponadto w Katedrze realizowane są prace magisterskie przez studentów Uniwersytetu Medycznego oraz we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza.