Aktualności Biosfera

 

  Z radością informujemy, że działalność Studenckiego Koła Naukowego Biosfera przy Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej uzyskała dofinansowanie w konkursie w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”:

Tytuł projektu: „Określenie profilu miRNA jako elementu diagnostyki i terapii w chorobach nowotworowych”  (70 000,00 zł.)

Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł.