Projekty badawcze

 

The study of the contribution of telomerase regulation to cancer cells resistance to DNA-damaging drugs.

Nr rejestracyjny: 2016/21/B/NZ7/01079

Kierownik projeku: dr hab. Błażej Rubiś, prof. UM

 

Produkty termiczno-oksydacyjne degradacji stigmasterolu i jego estrów-izolacja, frakcjonowanie oraz ocena cytotoksyczności i mechanizmów działania w ludzkich komórkach prawidłowych in vitro.

Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Kierownik projeku: dr Anna Paszel-Jaworska